Rätt att kunna få ett invaliditetsintyg

25 april 2022 Lily Hansen

editorial

För den som tragiskt nog varit med om en olycka eller på annat sätt blivit skadad, kan livet te sig obarmhärtigt. Är det livslång invaliditet inblandad kan det dock gå att få viss ersättning för det. Det underlättar i vilket fall lite i livet, även om det inte kan göra det hela ogjort.

Det behöver inte vara så dramatiskt som invaliditet för att man ska få pengar. Faktum är att så länge det kan bevisas att man fått bestående men, så har man faktiskt rätt till viss ersättning. Det gäller bara att förstå det och sedan att ansöka om ersättning. Det kan ta ett litet tag, men det är det nog värt.


Undersökning innan beslut tas

Det krävs alltid att man ska ha genomgått en undersökning av en läkare. Oftast har försäkringsbolaget en som kommer och gör en bedömning av skadans omfattning. Där fastslås det hur stor procent invaliditet det är frågan om. Man skaffar sig alltså ett invaliditetsintyg.

Det kan även krävas underlag och kopior från journaler som en läkare på sjukhuset har skrivit. Erbjuds inte tillräckligt noggranna undersökningar så kompletterar man alltså med en ortopedisk undersökning. Den kan man beställa privat om man kontaktar en ortoped som kan sådant. 

 

invaliditetsintyg

 

Bedömning av intyg

När man gjort allt man ska har man fått ett invaliditetsintyg. Det är något man lämnar in för en bedömning hos försäkringsbolaget man har. Där tas det ställning till hur omfattande skador man ådragit sig och i vilken grad man har fått men för livet. Sedan får man ersättningen utbetald. 

Ibland är den skadade och försäkringsbolaget inte helt överens. Då kan man bestrida och överklaga beslutet. Vill man sätta igång en sådan process är det troligtvis bäst att ha en erfaren och duktig advokat eller jurist vid sin sida. De kan allt om hur sådant går tillväga.

Fler nyheter