Upplevelsebaserat lärande på en förskola i Svedala

18 mars 2022 william eriksson

editorial

Barn är naturligt nyfikna, vill röra på sig och upptäcka sin omvärld. På en förskola i svedala har man tagit fasta på barnens behov och använder sig därför av Friluftsfrämjandets metod I Ur och Skur. Metoden grundar sig på upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik, friluftsliv och medvetet ledarskap.

Vad betyder det då i praktiken? Jo, det betyder att barnen får möjlighet att vara ute i naturen varje dag. Mycket av undervisningen kan lika gärna göras i skogen som i ett klassrum. Istället för att titta på bilder av äpplen eller djur som de ska räkna kan de sitta på en stubbe och räkna kottar. Mellanmålet smakar också mycket bättre när de sitter i skogen och de får lära sig hur man kokar mat på ett stormkök och dricker ur en kåsa.

Tanken bakom det upplevelsebaserade lärandet är att ge barnen en förståelse för sin omvärld och för friluftsliv. Rörelse utomhus blir en naturlig del av dagen och leken blir ett sätt att lära sig samarbeta och upptäcka naturen. Om lärande och lek ska göras inne eller ute är ett dagligt val som anpassas efter väder, individ och aktivitet.

 

förskola svedala

 

I Ur och Skur följer svensk skollag och aktuella läroplaner 

Friluftsfrämjandets pedagogik  I Ur och Skur följer svensk skollag och aktuella läroplaner. På en förskola i svedala har man anpassat sig till läroplanen genom ett arbetssätt som gör att barnen kan vistas utomhus så mycket som möjligt. Efter tiden i förskolan kan barnen fortsätta sin skolgång i samma område. I skolan använder man sig också av Friluftsfrämjandets pedagogik i årskurserna F till 5.

Vill du ge ditt barn en trygg och harmonisk början på sin skolgång är en förskola i Svedala ett bra val. Upplevelsebaserat lärande ger en lustfylld inställning till lärande och att vistas mycket ute i naturen ger dessutom helhetstänkande och miljömedvetande att ta med sig i livet.

Fler nyheter